1ª SESSIÓ PARTICIPATIVA

Data de convocatòria

Presentació del procés participatiu i l'eina web de difusió. Es realitzarà una aproximació als usos desitjats i amb els diferents col·lectius d'usuaris amb qui comptem per al disseny.

La sessió tindrà lloc al CC Casa del Rellotge de 18 a 20h.