4ª SESSIÓ: VALIDACIÓ

Data de convocatòria

La sessió servirà per presentar la proposta tècnica resultant de les sessions de treball realitzades anteriorment.